logo askom

Kontakt na nás

Naše identifikačné údaje. V prípade potreby nás môžete kontaktovať

Adresa

ASKOM Limbach s.r.o.
SNP 54
900 91 Limbach

E-mail

askom@askom.sk

Identifikačné údaje

IČO: 4754 6689
DIČ: 2023936662
IČ DPH: SK2023936662

Bankové spojenie

IBAN: SK67 5600 0000 0066 3417 1001
SWIFT: KOMASK2X

Prevzatie súboru

Vybraným partnerom poskytujeme po dohode možnosť prevzatia súborov, potrebných k niektorým našim aplikáciám

Prihláška na odber správ

Pre použivateľov programu ZTO27_50 je k dispozícii prihláška na odber správ, ktoré posielame v súvislosti s programom